Hrvatski jezični portal

hȃrfa

hȃrfa ž 〈G mn -ā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N harfa
G harfe
D harfi
A harfu
V harfo
L harfi
I harfom
množina
N harfe
G harfa / harfi
D harfama
A harfe
V harfe
L harfama
I harfama
Definicija
glazb. instrument, sastoji se od trokutasta okvira unutar kojeg je napet niz žica nejednake duljine
Sintagma
harfa-lutnja glazb. pov. instrument konstruiran 1810, kombinacija gitare i harfe
Etimologija
njem. Harfe