Hrvatski jezični portal

Ànkara

Ànkara ž

Definicija
glavni grad Republike Turske, 2.782.200 stan.; Angora