Hrvatski jezični portal

ȁlt

ȁlt m 〈N mn -ovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N alt
G alta
D altu
A alt
V alte
L altu
I altom
množina
N altovi
G altova
D altovima
A altove
V altovi
L altovima
I altovima
Definicija
glazb.
1. dublji ženski ili dječački glas (u odnosu na sopran)
2. pjevač ili pjevačica takva glasa
3. instrument koji odgovara altovskom registru ljudskoga glasa [alt-klarinet; alt-saksofon]
Etimologija
tal. alto ← lat. altus: visok, dubok