Hrvatski jezični portal

alternácija

alternácija ž

Izvedeni oblici
jednina
N alternacija
G alternacije
D alternaciji
A alternaciju
V alternacijo
L alternaciji
I alternacijom
množina
N alternacije
G alternacija
D alternacijama
A alternacije
V alternacije
L alternacijama
I alternacijama
Definicija
1. u kazališnom komadu, naizmjenično tumačenje dvaju glumaca iste uloge
2. (+ potenc.) izmjenjivanje, dviju (ili više) realizacija čega na istom mjestu
3. lingv. promjena [dijete — djeteta alternacija u riječima istoga korijena]
4. fiz. postupak periodične promjene napona od ništice do najveće vrijednosti, pa opet do ništice i negativne najveće vrijednosti i opet do ništice
5. dipl. način poštivanja načela suverene jednakosti država
Etimologija
lat. alternatio ≃ alternus: izmjeničan ← alternare: činiti što naizmjence, izmjenjivati (se)