Hrvatski jezični portal

ensaláda

ensaláda ž

Definicija
glazb. pjesma šaljiva karaktera u Španjolskoj u 16. st., vrsta burlesknog madrigala
Etimologija
šp.