Hrvatski jezični portal

fȃngo

fȃngo m

Definicija
1. min. ljekovit mineralni mulj vulkanskog podrijetla; koristi se kao kupka ili oblog kod određenih terapija
2. reg. pren. onaj koji je najgorih karakternih osobina [onaj fango od čovjeka]; ništarija, gad, feca, fonja
Etimologija
tal.: blato