Hrvatski jezični portal

fȃr2

fȃr2 m

Izvedeni oblici
jednina
N far
G fara
D faru
A far
V faru
L faru
I farom
množina
N farovi
G farova
D farovima
A farove
V farovi
L farovima
I farovima
Definicija
tehn. uređaj s kolicima na šinama koji pri filmskom snimanju omogućava kretanje (vožnju) kamere
Sintagma
far-majstor scenski radnik koji upravlja vožnjom kolica na šinama
Etimologija
engl. fare: ići, putovati