Hrvatski jezični portal

ȁma2

ȁma2 ž 〈G mn ȃmā〉

Definicija
žena koja u Japanu iz mora vadi školjke i morsku travu radi prodaje i prehrane
Etimologija
jap.