Hrvatski jezični portal

fióka

fióka ž 〈D L -óci〉

Definicija
reg. (+ srp.) ladica, škafetin; fijoka
Etimologija
mađ. fiók