Hrvatski jezični portal

fȃs

fȃs (f.a.s.) m

Definicija
pom. ekon. pojam u međunarodnom trgovačkom prometu; prodavač snosi troškove i rizik za robu do stavljanja uz bok broda; franko uz bok broda
Etimologija
engl. free alongside ship