Hrvatski jezični portal

ȁmbra1

ȁmbra1 ž

Definicija
biol. kem. mirisava izlučina spolnih žlijezda morskog sisavca ulješure glavate (Physeter macrocephalus), upotrebljava se u proizvodnji parfema [siva ambra]
Etimologija
srlat.stfr. ambre ← arap. ̕anbär; kako se radi o dvijema različitim tvarima iste etimologije (ambra1, ambra2), pretpostavlja se da su obje bile rijetke, cijenjene i da su se nalazile uz more