Hrvatski jezični portal

feature

feature (izg. fȋčer) m

Definicija
term.
1. bitna oznaka, bitno svojstvo čega; osobina, karakteristika, značajka, obilježje
2. kratki autorski napis komentatora u novinarstvu
Etimologija
engl.lat. factura: pravljenje, stvaranje