Hrvatski jezični portal

fȇrmo

fȇrmo pril.

Definicija
reg. nepodložno promjeni, na postojan način; čvrsto, postojano, stalno