Hrvatski jezični portal

àbak

àbak m 〈N mn -aci〉

Izvedeni oblici
jednina
N abak
G abaka
D abaku
A abak
V abače
L abaku
I abakom
množina
N abaci
G abaka
D abacima
A abake
V abaci
L abacima
I abacima
Definicija
1. zast. naprava za računanje, okvir ili ploča s nizovima od po deset pomičnih kuglica; računalo, računaljka
2. ploča na stolu, ploča za kockanje
3. kršć. pomični prekriveni stolčić uz oltar na koji se odlažu predmeti potrebni u liturgiji
4. arhit. završna ploča na kapitelu antičkog stupa na kojoj počiva arhitrav
Etimologija
lat. abacus ← grč. ábaks