Hrvatski jezični portal

free

free (izg. frȋ) prid.indekl.

Definicija
1. trg. koji je bez obaveza, dopušten, na kojem nema zapreka, koji nije vezan, kojeg ništa ne sprečava u djelovanju; slobodan, usp. franko
2. pravn. ekon. dio klauzule obveznih ugovora ili ponuda, označava da je jedna ugovorna strana oslobođena neke obveze ili odgovornosti
Sintagma
free carrier (izg. free kèrijer) trg. franko prijevoznik; kratica FCA;
free climber (izg. free klàjmber) osoba koja se bavi free climbingom; slobodni penjač;
free climbing (izg. free klàjmbing) vrsta alpinizma, penjanje po vrlo strmim stijenama bez uobičajene alpinističke opreme; penjač je vezan samo užetom; slobodno penjanje;
free enterprise (izg. free ènterprājz) ekon. slobodno poduzetništvo, v. poduzetništvo Δ;
free jazz (izg. free džȅz) glazb. stil u jazzu za koji je karakteristična slobodna muzička forma, bez zadane harmonijske sheme;
free lance (izg. free léns) koji nije u stalnom radnom odnosu, koji radi samostalno;
free market (izg. free màrket) ekon. slobodno tržište, v. tržište Δ
Etimologija
engl.