Hrvatski jezični portal

fráza

fráza ž

Izvedeni oblici
jednina
N fraza
G fraze
D frazi
A frazu
V frazo
L frazi
I frazom
množina
N fraze
G fraza
D frazama
A fraze
V fraze
L frazama
I frazama
Definicija
1. lingv. jezična jedinica kojoj je oblik ustaljen stalnom upotrebom, skup riječi sa ustaljenim značenjem koje je različito od zbroja značenja njegovih članova, funkcionira kao dio rečenice [zlo i naopako; nositi glavu u torbi]; frazem
2. izraz koji ništa ne znači ili znači manje ili drugačije od onoga što sugerira [prazna fraza; šuplja fraza]
3. rečenica kao stilska tvorevina
4. glazb. najmanja melodijski i ritmički zaokružena glazbena cjelina
Etimologija
grč. phrásis: izražavanje, stil, govor; izričaj