Hrvatski jezični portal

flȏr

flȏr m 〈N mn flórovi, G flórōvā〉

Izvedeni oblici
jednina
N flor
G flora
D floru
A flor
V flore
L floru
I florom
množina
N florovi
G florova
D florovima
A florove
V florovi
L florovima
I florovima
Definicija
1. tanka, svilena djelomično prozirna tkanina; koprena, veo
2. tanka vrpca crne boje koja se nosi oko nadlaktice preko rukava ili na posuvratku, označava žalost za umrlom osobom
3. crna satenska vrpca podvučena ispod mornarske bluze
Etimologija
nizoz. floor