Hrvatski jezični portal

flȍk

flȍk m

Definicija
pom. malo jedro na pramčanom dijelu jedrilice u obliku trokuta
Etimologija
njem. Pflock ← tal. fiocco