Hrvatski jezični portal

fórum

fórum m

Izvedeni oblici
jednina
N forum
G foruma
D forumu
A forum
V forume
L forumu
I forumom
množina
N forumi
G foruma
D forumima
A forume
V forumi
L forumima
I forumima
Definicija
1. pov. arhit. trg u gradu antičkog tlocrta
2. razg. skup, tijelo, gremij koji odlučuje, diskutira i sl. o nekom pitanju [stručni forum]
3. javnost (ob. stručna ili kvalificirana), općinstvo, publika
4. (Forum) mjesečni časopis Razreda za suvremenu književnost JAZU (od 1991. HAZU), izlazi od 1962.
Sintagma
Forum Romanum (izg. fȍrum románum) pov. rimski trg između Kapitola i Palatina, središte političkog života antičkog Rima
Etimologija
lat. forum: trg, tržnica, javno mjesto