Hrvatski jezični portal

fȏr2

fȏr2 m

Definicija
krat. trg. u međunarodnoj trgovini, uvjet prema kojem troškovi i rizici prodavaoca prestaju dopremanjem robe do željeznice (franko željeznica)
Etimologija
engl. F (ree) O (n) R (ail)