Hrvatski jezični portal

gȁur

gȁur m

Definicija
zool. divlje govedo iz JI Azije (Bibos gaurus); indijsko govedo (bizon)
Etimologija
hind.skr. gaura-