Hrvatski jezični portal

gàlant

gàlant (galȁnt) m 〈G mn -nātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N galant
G galanta
D galantu
A galanta
V galante
L galantu
I galantom
množina
N galanti
G galanata
D galantima
A galante
V galanti
L galantima
I galantima
Definicija
zast. onaj koji održava ljubavne odnose koji nisu formalizirani; ljubavnik, udvarač, kavalir