Hrvatski jezični portal

gàdura

gàdura ž 〈G mn gȁdūrā〉

Izvedeni oblici
jednina
N gadura
G gadure
D gaduri
A gaduru
V gaduro
L gaduri
I gadurom
množina
N gadure
G gadura
D gadurama
A gadure
V gadure
L gadurama
I gadurama
Definicija
pejor. razg. nevaljala, karakterno loša ženska osoba [gaduro jedna!]
Etimologija
✧ vidi gȁd