Hrvatski jezični portal

Gȃcka

Gȃcka ž

Izvedeni oblici
jednina
N Gacka
G Gacke
D Gackoj
A Gacku
V Gacka
L Gackoj
I Gackom
Definicija
geogr.
1. rijeka koja teče Gackim poljem
2. kraj u području rijeke Gacke