Hrvatski jezični portal

gȅm3

gȅm3 m 〈N mn -ovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N gem
G gema
D gemu
A gema
V geme
L gemu
I gemom
množina
N gemovi
G gemova
D gemovima
A gemove
V gemovi
L gemovima
I gemovima
Definicija
zool., v. pelikan
Etimologija
mađ. gém