Hrvatski jezični portal

gȅpiti

gȅpiti (komu što) svrš.prez. -īm, pril. pr. -īvši, prid. rad. gȅpio〉

Definicija
reg. uzeti, ukrasti, maznuti, ćapiti; gepnuti
Etimologija
tal. chiapare: uzeti, usp. grapati