Hrvatski jezični portal

analíza

analíza ž

Izvedeni oblici
jednina
N analiza
G analize
D analizi
A analizu
V analizo
L analizi
I analizom
množina
N analize
G analiza
D analizama
A analize
V analize
L analizama
I analizama
Definicija
1. log. traženje veze, uzroka i posljedice i izvođenje zaključka pomoću rastavljanja, raščlanjivanja cjelovitoga na sastavne elemente [analiza pojma; gramatička analiza; politička analiza]; raščlamba, razgloba, razludžba, opr. sinteza (1b)
2. kem. skup operacija kojima se istražuje a. sastav neke smjese ili tvari [kvalitativna analiza] b. omjer pojedinih sastojaka [kvantitativna analiza]
3. psih., v. psihoanaliza
4. mat. dio matematike koji se bavi proučavanjem funkcija metodom limesa odnosno beskonačno malih veličina (diferencijalni i integralni račun); matematička analiza
5. tehn. rastvaranje slike koja se prenosi na televizor u razdvojene elemente, koji se obično vide kao horizontalne crte
6. šah raščlanjivanje igre, postupak kojim se ispituju mogućnosti i ocjenjuju izgledi obiju strana u nekoj poziciji
Etimologija
nlat. analysis ← grč. análysis ≃ analýein: rastavljati; analytikḗ tékhnē: vještina razrješivanja