Hrvatski jezični portal

gȉg

gȉg m 〈N mn -ovi〉

Definicija
1. jednoprežna laka kočija na dva kotača
2. sport čamac za vježbanje, teži i širi od regatnog čamca, ob. četverac
3. pom. zapovjednički čamac na ratnome brodu
Etimologija
engl. gig