Hrvatski jezični portal

glàvnī (II)

glàvnī (II) m 〈G -ōga〉

Definicija
žarg. onaj koji je gazda, boss, broj jedan, prvi [misli da je glavni]