Hrvatski jezični portal

anàtōm

anàtōm m 〈G anatóma〉

Izvedeni oblici
jednina
N anatom
G anatoma
D anatomu
A anatoma
V anatome
L anatomu
I anatomom
množina
N anatomi
G anatoma
D anatomima
A anatome
V anatomi
L anatomima
I anatomima
Definicija
onaj koji se bavi anatomijom