Hrvatski jezični portal

Ancona

Ancona (izg. ankȏna) ž

Definicija
grad i luka na talijanskoj obali Jadranskog mora, 99.905 stan., usp. Jakin
Etimologija
tal.