Hrvatski jezični portal

dȕga

dȕga ž 〈D L dȕzi/-i, G mn dẉgā〉

Izvedeni oblici
jednina
N duga
G duge
D duzi / dugi
A dugu
V dugo
L duzi / dugi
I dugom
množina
N duge
G duga
D dugama
A duge
V duge
L dugama
I dugama
Definicija
daska koja čini sastavni dio bačve, jedna od dasaka od kojih je sastavljena bačva
Frazeologija
nisu mu sve duge na mjestu (u glavi) nije posve pri sebi
Etimologija
✧ vidi dȕg