Hrvatski jezični portal

double1

double1 (izg. dúbl) m

Definicija
glazb. u francuskoj glazbi 17. i 18. st. instrumentalna i vokalna varijacija na neku temu
Sintagma
double cadence (izg. double kadȁns) glazb. muzički ukras u 17. i 18. st., većinom kombiniran od dvije figure, dvostrukog predudara i trilera
Etimologija
fr.: dvostruk