Hrvatski jezični portal

drȁm

drȁm m

Definicija
1. anglosaksonska mjera za apotekarsku težinu, 1/16 unce
2. pov. turska mjera za težinu (3,207 grama) [ni za dram nimalo, ni u najmanjoj mjeri]
Etimologija
✧ (1) grč. drakhmḗ: drahma; (2) tur. dirhem