Hrvatski jezični portal

drévnōst

drévnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N drevnost
G drevnosti
D drevnosti
A drevnost
V drevnosti
L drevnosti
I drevnošću / drevnosti
množina
N drevnosti
G drevnosti
D drevnostima
A drevnosti
V drevnosti
L drevnostima
I drevnostima
Definicija
svojstvo onoga što je drevno; starina, davna starina