Hrvatski jezični portal

đȁvao

đȁvao (đȁvō) m 〈G đȃvla/đȁvola, N mn đȃvli/đȁvoli, G đȁvālā/đȁvōlā〉

Izvedeni oblici
jednina
N đavao
G đavla
D đavlu
A đavla
V đavle
L đavlu
I đavlom
množina
N đavlovi
G đavlova
D đavlovima
A đavlove
V đavlovi
L đavlovima
I đavlovima
jednina
N đavo
G đavola
D đavolu
A đavola
V đavole
L đavolu
I đavolom
množina
N đavoli
G đavola
D đavolima
A đavole
V đavoli
L đavolima
I đavolima
Definicija
1. razg. biće koje utjelovljuje zlo; demon, vrag, pali anđeo
2. zlo, opakost
3. a. zla i opaka osoba [đavao u ljudskoj spodobi vrlo zla osoba] b. vragolan
4. (đavola) u raznim kontekstima u službi čestice bez svoga značenja (često uz crni kad se izriče nevjerica u što, pomanjkanje želje da se što prihvati i odricanje onoga što je prethodno rečeno ili negiranje) [A: Čovjek se nastavlja u svojem potomstvu B: (Crni) đavao se nastavlja A: On je dobar stručnjak i mnogo zna B: (Crnog) đavla on zna; đavola!, uzv. nije, ništa od toga (neće biti), nemoguće]
Frazeologija
nije đavo nego vrag sve je to isto (o kakvu zlu);
i đavo zna što je dobro, ali neće da čini posl.
Etimologija
lat. diabolus ← grč. diábolos: ocrnjivač ≃ diabállein: nabacivati se, klevetati