Hrvatski jezični portal

dȕo

dȕo m

Izvedeni oblici
jednina
N duo
G dua
D duu
A duo
V duo
L duu
I duom
množina
N dua
G dua
D duima
A dua
V dua
L duima
I duima
Definicija
glazb.
1. skladba za dva glasa ili instrumenta u samostalnim dijelovima
2. pjevanje ili sviranje udvoje; duet
Etimologija
tal. duo ← lat.: dva