Hrvatski jezični portal

dvòličnōst

dvòličnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N dvoličnost
G dvoličnosti
D dvoličnosti
A dvoličnost
V dvoličnosti
L dvoličnosti
I dvoličnošću / dvoličnosti
množina
N dvoličnosti
G dvoličnosti
D dvoličnostima
A dvoličnosti
V dvoličnosti
L dvoličnostima
I dvoličnostima
Definicija
osobina onoga koji je dvoličan