Hrvatski jezični portal

džùngla

džùngla ž 〈G mn -ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N džungla
G džungle
D džungli
A džunglu
V džunglo
L džungli
I džunglom
množina
N džungle
G džungla / džungli
D džunglama
A džungle
V džungle
L džunglama
I džunglama
Definicija
1. geogr. tropska šuma, močvarna guštara od bambusa, drvolikih paprati i povijuša [ (kretati se) kroz džunglu]; prašuma
2. pren. gomila predmeta što zbunjuje svojom kaotičnošću, brojnošću, neredom
3. pren. grad, gradska vreva, sve opasnosti koje vrebaju u gradu
Sintagma
zakon džungle stanje bezakonja, nasilja, zakon jačega
Etimologija
engl. jungle ← hind. jangal: šuma