Hrvatski jezični portal

Džìngis-kȃn

Džìngis-kȃn (1155—1227),

Definicija
mongolski (tatarski) vladar i vojskovođa, u osvajačkim pohodima stvorio prostrano carstvo od Žutog (Tihi ocean) do Crvenog mora; nakon njegove smrti carstvo se raspalo