Hrvatski jezični portal

ekstradírati

ekstradírati (koga) dv.prez. ekstràdīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
ekstradirati
 
prezent
jednina
1. ekstradiram
2. ekstradiraš
3. ekstradira
množina
1. ekstradiramo
2. ekstradirate
3. ekstradiraju
 
futur
jednina
1. ekstradirat ću
2. ekstradirat ćeš
3. ekstradirat će
množina
1. ekstradirat ćemo
2. ekstradirat ćete
3. ekstradirat će
 
imperfekt
jednina
1. ekstradirah
2. ekstradiraše
3. ekstradiraše
množina
1. ekstradirasmo
2. ekstradiraste
3. ekstradirahu
 
aorist
jednina
1. ekstradirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. ekstradirao sam
2. ekstradirao si
3. ekstradirao je
množina
1. ekstradirali smo
2. ekstradirali ste
3. ekstradirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam ekstradirao
2. bio si ekstradirao
3. bio je ekstradirao
množina
1. bili smo ekstradirali
2. bili ste ekstradirali
3. bili su ekstradirali
 
imperativ
jednina
2. ekstradiraj
množina
1. ekstradirajmo
2. ekstradirajte
 
glagolski prilog sadašnji
ekstradirajući
 
glagolski prilog prošli
ekstradiravši
 
glagolski pridjev aktivni
ekstradirao, ekstradirala, ekstradiralo
ekstradirali, ekstradirale, ekstradirala
 
glagolski pridjev pasivni
ekstradiran, ekstradirana, ekstradirano
ekstradirani, ekstradirane, ekstradirana
Definicija
predati/predavati drugoj državi okrivljenu ili osuđenu osobu, (iz)vršiti ekstradiciju