Hrvatski jezični portal

coulomb

coulomb (izg. kulȏn) m

Definicija
fiz. SI jedinica električnog naboja (simbol C), definiran nabojem koji u jednoj sekundi prenese struja od jednog ampera (C = A·s)
Etimologija
fr., prema francuskom fizičaru C. A. Coulombu (1736—1806)