Hrvatski jezični portal

corona

corona (izg. koróna) ž,