Hrvatski jezični portal

ajmékati

ajmékati () nesvrš.prez. àjmēkām/àjmēčēm, pril. sad. -ajūći/ajméčūći, gl. im. -ānje〉

Definicija
stalno govoriti »ajme«, stalno se tužiti, jadati se, kukati