Hrvatski jezični portal

Cȉganin

Cȉganin m 〈N mn Cȉgani〉

Izvedeni oblici
jednina
N Ciganin
G Ciganina
D Ciganinu
A Ciganina
V Ciganine
L Ciganinu
I Ciganinom
množina
N Cigani
G Cigana
D Ciganima
A Cigane
V Cigani
L Ciganima
I Ciganima
Definicija
razg.
1. v. Romi
2. (ciganin) pren. pejor. a. onaj koji se stalno seli; nomad b. onaj koji je sklon sitnim prevarama
3. (mn) pat. bolest kože koja se dobiva na koljenima i potkoljenicama od izravnog utjecaja vatre s ognjišta (Cutis marmorata vascularis seu pigmentosa a calore)
Sintagma
bijeli Ciganin pov. Ciganin koji nije više nomad, nastanjuje se u gradu i bavi zanatom, s vremenom zaboravlja jezik Roma (u Bosni po vjeri musliman, u Srbiji i Makedoniji pravoslavac);
crni Ciganin pov. onaj koji živi nomadskim životom; čergar
Frazeologija
Ciganin hvali svoga konja (svaki Ciganin (Cigo) svoga konja hvali) svatko hvali svoje (proizvode, ono što prodaje, ono ili onoga do čega ili do koga mu je stalo da se proda, da uspije u društvu i sl.)
Onomastika
pr. (etnonimska ili češće nadimačka, po boji kose ili puti): Cȉgan (Čakovec), Cìganek (Koprivnica), Cìganić (Zelina), Cigánović (600, Lika, Podravina), Cígić (430, Ozalj, Zagora)