Hrvatski jezični portal

cìčati

cìčati () nesvrš.prez. cíčīm, pril. sad. -čēći, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
cičati
 
prezent
jednina
1. cičim
2. cičiš
3. ciči
množina
1. cičimo
2. cičite
3. ciče
 
futur
jednina
1. cičat ću
2. cičat ćeš
3. cičat će
množina
1. cičat ćemo
2. cičat ćete
3. cičat će
 
imperfekt
jednina
1. cičah
2. cičaše
3. cičaše
množina
1. cičasmo
2. cičaste
3. cičahu
 
perfekt
jednina
1. cičao sam
2. cičao si
3. cičao je
množina
1. cičali smo
2. cičali ste
3. cičali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam cičao
2. bio si cičao
3. bio je cičao
množina
1. bili smo cičali
2. bili ste cičali
3. bili su cičali
 
imperativ
jednina
2. ciči
množina
1. cičimo
2. cičite
 
glagolski prilog sadašnji
cičeći
 
glagolski pridjev aktivni
cičao, cičala, cičalo
cičali, cičale, cičala
Definicija
glasati se piskavim glasom (ob. kao miš); svičati, usp. ciknuti1