Hrvatski jezični portal

m

Definicija
lingv. ime slova c u glagoljičkoj i ćiriličkoj azbuci, usp. c (2)