Hrvatski jezični portal

claves

claves (izg. klȃves) m

Definicija
glazb. udaraljka od dva drvena štapića promjera 2,5 cm, kubanskog podrijetla
Etimologija
šp.