Hrvatski jezični portal

àkord

àkord m 〈N mn -i, G -rādā/-ōrdā〉

Izvedeni oblici
jednina
N akord
G akorda
D akordu
A akord
V akorde
L akordu
I akordom
množina
N akordi
G akorda
D akordima
A akorde
V akordi
L akordima
I akordima
Definicija
1. glazb. suglasje triju ili više tonova različite visine
2. ekon. plaćanje radnika po broju izrađenih komada proizvoda ili koliko je dogovoreno i mjereno na drugi način (kilogramima, kubicima itd.) [biti plaćen po akordu; raditi na akord]
Etimologija
fr. accord; tal. accordo; njem. Akkord ← srlat. achorda ← lat. accordare: uskladiti ≃ ad- + cor: srce, duša; grč. khordḗ: struna, žica od ovčjeg crijeva