Hrvatski jezični portal

akònto

akònto pril.

Definicija
1. na račun čega (u obračunavanjima i radom s naplatama i sl.), unaprijed od iznosa; a conto
2. (ob. uz koga, što) žarg. a. što se tiče toga, o tome (ovome, onome itd.) [akonto najnovijih vijesti] b. na račun (čega), zahvaljujući (tome) [akonto starih zasluga, stare slave dobiti nešto što se inače ne zaslužuje, što se ne bi dobilo]
Etimologija
tal. acconto